Ny frist for studiebypuljens kvartalsuddeling

Deadline for studiebypuljens kvartalsuddeling er forlænget til 1. juni. Kvartals-uddelingen er til projekter og initiativer, der søger mere end 15.000 kr.

Studiebypuljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse. 

Puljen støtter også digitale aktiviteter, som kan være med til at skabe et levende og aktivt studiemiljø samt bidrage til en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.
 

Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Kvikpuljen for ansøgninger på op til 15.000 kr. kan forsat søges året rundt, og der gives svar senest 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget.  

Studieby Kolding glæder sig til at modtage en masse spændende ansøgninger til projekter og arrangementer, der kan være med til at udvikle studiemiljøet i Kolding.

 

Læs mere om hvordan søger her: https://www.studiebykolding.dk/pulje