Her kan du få penge til gode idéer

Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Du har mulighed for at søge støtte på to måder fra studiebypuljen. Du kan enten søge Kvartals-uddelingen for beløb over 15.000 kr. eller Kvik-uddelingen for beløb op til 15.000 kr. Retningslinjer og kriterier for de to uddelingsmuligheder finder du her på siden. 

 

Studiebypuljens formål

Studiebypuljen skal medvirke til at styrke det brede samarbejde om at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.

Puljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.

Puljens støtter følgende fokusområder:

 • Sport
 • Kultur (koncerter, udstillinger, workshops, foredrag, forestillinger)
 • Faglige arrangementer
 • Sociale arrangementer
 • Mødesteder og rammer til fælleskabende aktiviteter

 Hvem kan søge støtte?

Alle med gode ideer til projekter eller arrangementer målrettet studerende på videregående uddannelser kan søge om støtte fra puljen – herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder.

Når videregående uddannelsesinstitutioner eller studerende herfra søger støtte, er det en forudsætning, at mindst to uddannelsesinstitutioner og/eller studerende fra to forskellige uddannelsesinstitutioner søger støtte sammen til formålet.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer og initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte. Følgende forhold vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningerne:

 • Der lægges positivt vægt på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.
 • Der skal være offentlig adgang for studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner til arrangementer, og der kan opkræves entre.
 • Arrangementer skal foregå i Kolding Kommune.
 • Arrangementer skal være annonceret offentligt.
 • Studiebypuljen kan søges sammen med midler fra andre puljer, fonde, sponsorer mv.

 

Der kan ikke søges støtte til:

Som hovedregel ydes der ikke tilskud/ underskudsgaranti til:

Følgende typer af udgifter:

 • Aflønning af arrangører af aktiviteten.
 • Markedsføring medmindre det er en del af projektet og kommercielle aktiviteter.
 • Repræsentative udgifter som f.eks. mad, drikkevarer m.v., medmindre der er tale om kontraktbundne udgifter.

Følgende typer af aktiviteter:

 • Byfester, tivoli m.v., hvor studerende som målgruppe ikke er tydelig.
 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt.
 • Foredragsvirksomhed, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede formål.
 • Private aktiviteter.
 • Aktiviteter med velgørende formål.
 • Aktiviteter med religiøse formål.
 • Aktiviteter med politiske formål.

 

Typer af uddelinger fra Studiebypuljen

Der findes to typer af uddeling, en Kvartals-uddeling med fire faste frister samt en Kvik-uddeling, hvor der er mulighed for at søge midler til mindre projekter.

Ansøgninger til begge puljer gennemgås i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i samarbejde med studiebykoordinatoren. Der gælder samme kriterier og ansøgningsform for begge typer af uddelinger.

 

Kvik-puljen

Kvikpuljen for ansøgninger på op til 15.000 kr. kan søges løbende, og der gives tilsagn senest to uger efter, at ansøgningen er modtaget. 

Grundet sommerferie kan vi i perioden 12.juli-12.august ikke garantere to ugers behandlingstid på ansøgningerne.

Tryk her og kom i gang med at søge Studiebyens Kvik-pulje

 

Kvartals-puljen

For ansøgninger om tilskud fra Studiebypuljen på over 15.000 kr. kan der søges om tilskud fire gange årligt:

1. februar (behandles på Campusrådsmøde i marts)
1. maj (behandles på Campusrådsmøde i juni)
1. september (behandles på Campusrådsmøde i oktober)
1. december (behandles på Campusrådsmøde i januar)

Ansøgninger behandles ved campusrådsmøde ordinære møder. Ansøger af puljen modtager svar samt evt. tilskud hurtigst muligt efter campusrådsmødet. 

Tryk her og kom i gang med at søge Studiebyens Kvartals-pulje