I Kolding har vi et unikt samarbejde mellem Kolding Jobcenter, Business Kolding og de videregående uddannelsesinstitutioner. Vi arbejder målrettet på initiativer der får byens nyuddannede dimittender hurtigere i job.

Få hjælp til at kickstarte din karriere

På alle uddannelsesinstitutionerne i Kolding står der personer klar til at hjælpe dig med at finde dit første job, praktikplads, studiejob eller en case-virksomhed til en opgave.

Som nyuddannet fra SDU Kolding, Designskolen Kolding og IBA Erhvervsakademi kan du få adgang til jobsøgningsplatformen Candeno, hvor kan få professionel hjælp til din jobsøgning. 

Find karrierecentret eller erhvervskontoret på din uddannelsesinstitution på listen herunder.

Få svar på spørgsmål om job og karriere undervejs i dit studium – uanset om du lige er startet eller er ved at lægge sidste hånd på specialet. SDU Jobbank indeholder både jobs, studiejobs, praktiksamarbejder og projekter

SDU JOBBANK

Få hjælp til at spore dig ind på din karriere. 

UC SYDS KARRIEREPORTAL

Karrierecentret på IBA Erhvervsakademi Kolding har en masse relevante tilbud, der hjælper dig i gang. IBA Karriere hjælper med praktik, studiejob, projekter og samarbejde. 

IBA KARRIERE 

Inspiration til job og karriere.

DESIGNSKOLEN KOLDING

 

Fra studiejob til karriere 

Det med at søge job kan virke som en stor opgave. Hvor starter du? Hvad kan du? Hvordan får du det lige fortalt og overbevist folk om, at det er dig, der skal have jobbet? Studieby Kolding har mødt en tidligere studerende og bedt ham fortælle, hvordan man som studerende kan tage hul på sin karriere i studietiden. Herunder kan du læse Simon Juel Bundgaards rejse fra studiejob til karriere.

Vil du fortælle om din karrierevej?

Min karriere startede, da jeg blev optaget på min uddannelse. Jeg var på det tidspunkt bevidst om, at jeg skulle bruge de næste tre til fem år af mit liv på at skabe de bedste forudsætninger for et job efter endt uddannelse. Jeg var klar over, at jeg gennem mit studie kunne tillære mig en masse viden inden for et givent område. Jeg blev dog hurtigt klar over, at viden først er værdifuld, hvis man kan omsætte den i praksis. Desuden træner et studie dig ikke i mere alsidige og sociale kompetencer, som også er centrale, hvis du vil skille dig ud fra mængden. Derfor valgte jeg at prioritere tid og energi i en masse aktiviteter ved siden af studiet herunder studiejobs, praktikophold, udlandsophold til Kina og Spanien, start af egen virksomhed, ekstra ECTS-point, frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde, tutor etc. Alt sammen med det formål at tilegne mig viden, opnå erfaring og udvikle kompetencer, som jeg mente, kunne hjælpe mig til at stå stærkere efter min uddannelse.

Da jeg nærmede mig afslutningen på min uddannelse, begyndte jeg at overveje mine jobmuligheder. I forbindelse med mit cand.merc.-speciale havde min specialemakker og jeg et case-interview med direktøren for virksomheden Sourzing A/S, som er en international virksomhed, som leverer skræddersyet eksklusiv emballage og POS (Point of Sale) løsninger til globale ure- og smykkebrands. De har hovedkontor i Kolding. Derudover har de kontorer i hhv. Hamborg, Kina (Wenzhou og Dongguan) og Singapore. De er i alt 25 medarbejdere fordelt på vores kontorer. Virksomheden er kendetegnet ved at være en relativt lille global virksomhed, men til gængæld super agil og med et stort internationalt udsyn.

Efter interviewet var jeg meget opsat på, at jeg gerne ville med ombord på den internationale vækstrejse, Sourzing A/S var i gang med. Jeg skrev derfor en uopfordret ansøgning til direktøren med henblik på at drøfte mulighederne for et kommende samarbejde. Idet virksomheden ikke havde slået en stilling op, var det en fælles opgave at definere rammerne og arbejdsopgaverne for et eventuelt job. På daværende tidspunkt stod virksomheden over for en række spændende udviklingsprojekter, hvor de havde brug for en person, som kunne løfte disse projekter. Jeg fik overbevist ledelsen om, at jeg var den rigtige til jobbet, og jeg startede herefter som Business Development Manager per 1. august 2019.   

 

Hvilke arbejdsopgaver sidder du med?

I min rolle som Business Development Manager arbejder jeg primært med udviklingsopgaver inden for markedsudvikling, digitalisering, bæredygtighed, strategi, kommunikation og branding mv. Til det formål arbejder jeg tæt sammen med alle funktioner, herunder primært ledelsen og bestyrelsen. For at nævne en helt konkret opgave, er jeg projektleder på vores digitalisering, hvor vi er i gang med at implementere en digital skalérbar virksomhedsplatform, som bl.a. skal effektivisere arbejdsgange, reducere produktudviklingstiden og styrke kundeoplevelsen. Derudover er jeg også tovholder på et bæredygtighedsprojekt, hvor vi i samarbejde med Deloitte og Erhvervshus Sydjylland arbejder på at udvikle en strategi og en handlingsplan for, hvordan vi kan styrke vores bæredygtige løsninger, som understøtter FN’s 17 verdensmål.

 


Er der et match mellem din uddannelse og job?
Der er helt sikkert et match mellem min uddannelse og mit job. Jeg føler, at jeg er enormt privilegeret, fordi jeg har fået muligheden for at arbejde inden for de områder, som jeg virkelig brænder for. I mit job er der også god mulighed for at anvende teorier fra studiet. Det, som jeg bedst kan bruge fra min uddannelse, er en metodisk værktøjskasse, bestående af forskellige akademiske kompetencer, som jeg har tillært mig gennem studiet. Hertil er det evnen til at samarbejde med kollegaer og andre interessenter omkring diverse arbejdsopgaver og projekter.


Har geografien spillet en rolle i forhold til, hvor du søgte job?
For mig har geografien ikke spillet en rolle. Jeg har aldrig været begrænset af geografi, og jeg var også klar til at flytte efter den rigtige mulighed. Men jeg var blevet rigtig glad for at bo i Kolding, og jeg havde et stort ønske om at blive boende, såfremt jeg kunne finde det rigtige match. Samtidig var jeg også opmærksom på, at der var rigtigt mange spændende jobmuligheder omkring Trekantområdet.


Hvorfor valgte du at læse i Kolding?
Den primære årsag til, at jeg valgte at læse i Kolding var, at de havde en helt unik HA-uddannelse i innovation og entreprenørskab. Udover ønsket om at læse denne unikke uddannelse, som kun udbydes i Kolding, så valgte jeg også at læse i Kolding på grund af det splinternye universitet, det sociale studiemiljø på tværs af studieretninger, samarbejdet med erhvervslivet i Trekantområdet og den tætte kontakt til underviserne. Derudover tiltalte det mig, at det var et mindre universitet, som virkede mere overskueligt og nemt at finde rundt på.


Ser du nogen særlige fordele ved at søge job i Trekantområdet?
Først og fremmest er der mange jobmuligheder omkring Trekantområdet. Ifølge trekantomraadet.dk er det hjemsted for mere end 22.300 virksomheder, og jobmulighederne er både mange og alsidige. Ligeledes ligger byerne omkring Trekantområdet meget tæt, og der er god infrastruktur. Så det er nemt at bo i en by og arbejde i en anden. Såfremt drømmejobbet ikke skulle være at finde i Trekantområdet, kan man på under en time nå Aarhus, Odense og Esbjerg. Dermed er det bestemt en fordel at bosætte sig i Kolding grundet den centrale placering.

 

Fakta

Navn: Simon Juel Bundgaard
Jobtitel: Business Development Manager
Navn på virksomhed: Sourzing A/S
Navn på uddannelse: Bachelor i HA – Innovation & Entreprenørskab. Kandidat i Strategic Entrepreneurship, SDU Kolding
Bopæl: Kolding